English Vocabulary: Countries, Nationalities, Capitals and Languages

English Vocabulary: Countries, Nationalities, And Languages -IAN / -EAN Country Nationality Language Argentina /ˌɑːrdʒənˈtiːnə/ Argentine/ Argentinean /ˈɑːrdʒəntaɪn/ /ˌɑːrdʒənˈtɪniən/ Spanish Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/ /ɑːˈstreɪl.jə/ Australian /ɒsˈtreɪ.li.ən/ /ɑːˈstreɪl.jən/ English Bolivia /bəˈlɪviə/ Bolivian /bəˈlɪviə/ […]